Ymmärrystä parisuhteeseen - online kurssi

Ymmärrystä parisuhteeseen - online kurssi
Ilmoittaudu kurssille

Haluatko ymmärtää syvemmin parisuhteessa esiin nousevia tunteita ja reaktioita?

Parisuhde on monelle yksi elämän merkittävimmistä suhteista, ja samalla se voi nostaa meissä esiin hyvin vaativiakin tunteita ja reagointimalleja. Mitään taikapilleriä niiden poistamiseen ei ole, mutta tiedostamalla ja tunnistamalla niitä voimme löytää syvempää ymmärrystä niin itseä kuin kumppaniakin kohtaan.

Tunnistamalla toimimattomia malleja saamme myös mahdollisuuden harjoitella toisenkinlaisia tapoja toimia, kun mitä alitajuntamme tarjoaa. Muutos on kuitenkin usein todellisuudessa enemmänkin harjoittelun kautta tapahtuvaa, kuin pelkkä tahdonvoimaan perustuva päätös.

Kurssille voi osallistua yksin tai yhdessä

Ilmoittaudu mukaan

Ymmärrystä parisuhteeseen kurssin luennoilla käydään läpi mm. seuraavia teemoja

💎 Parisuhde ja menneisyyden vaikutus nykyisyyteen
💎 Parisuhde ja kiintymystyylit
💎 Parisuhde ja tunteiden käsittely
💎 Parisuhde ja konfliktien käsittely


Online kurssin tiedot ja sisältö

✅ 4 verkkoluentoa (60-75 min) parisuhteen teemoista (ks. aiheet alempaa)
✅ Luennot katsottavissa 4 kk ostohetkestä
✅ Itsereflektio harjoituksia
Kurssin hinta 99 €
✅ Tarvitset kurssia varten vain toimivan nettiyhteyden ja muistiinpano välineet
✅ Kurssille voi osallistua yksin tai yhdessä parin kanssa

Kurssi on mahdollista maksaa myös osissa. Lue ohjeet täältä.

Jos jokin asia jäi epäselväksi, voit kysellä lisätietoja myös asiakaspalvelusta [email protected].

HUOM! Kurssi ei sovellu parisuhteisiin jossa väkivaltaa. Kurssi ei sisällä henkilökohtaista ohjausta.

Ilmoittaudu mukaan kurssille tästä

Luentojen teemat

Osa 1

Parisuhde: menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Sanotaan, ettei menneisyys määrittele meitä, ja se on onneksi ihan totta. Samaan aikaan menneisyyden vaikutusta nykyisyyteen ei voi väheksyä. Kaikilla meistä on historiamme, haavamme ja pelkomme, ja vaikka emme voi historiaa muuttaa niin suhteemme menneeseen voi muuttua. Se ei kuitenkaan käy menneisyyden kokemuksia tai niitten herättämiä tunteita kieltämällä. Tällä luennolla pyritään tutkimaan inhimillisellä tavalla sitä, mitä kaikkea myös tiedostamattamme parisuhteisiin tuomme, ja miten se mahdollisesti vaikuttaa olemassa olevaan suhdedynamiikkaan. Ymmärrys oman historian merkityksestä voi tuoda selkeyttä, helpotustakin, ja konkreettista ymmärrystä asioihin, joita voi nykyisyydessä harjoitella.
Ei etsitä syyllisiä, vaan ymmärrystä.

Osa 2

Parisuhde ja kiintymys

Ihmisellä on läpi elämän tarve kiintyä. Varhaiset kiintymyssuhde kokemuksemme vaikuttavat usein aikuisissa parisuhteissa mm. siihen, miten suhtaudumme mm. läheisyyteen ja erillisyyteen ja miten reagoimme suhteessa erityisesti silloin, kun koemme olomme uhatuksi.
Parisuhteessa kumppanien välille saattaa muodostua herkästi ns. kielteinen kehä erilaisten reagointimallien vuoksi. Ymmärtämällä omaa ja toisen kiintymyssuhde käyttäytymistä voi löytää yhteyden mm. haavoittuvaisempiin tunteisiin ja tarpeisiin jotka saattavat piiloutua reaktioiden taakse. Tällä luennolla käydään läpi miten erityisesti turvattomat kiintymystyylit (välttelevä ja ristiriitainen) näyttäytyvät parisuhteessa ja miten pari voisi yhdessä tuoda vuorovaikutukseensa lisää keskinäistä ymmärrystä.

Osa 3

Parisuhde ja tunteiden käsittely

Ihminen on läpi elämän tunteva olento ja samalla suhde tunteisiin ei ole aina simppeli. Parisuhteessa nousee esiin usein monenlaisia tunteita, myös vaativia sellaisia. Miten erilaisia tunteita olisi sitten suhteessa viisasta kohdata?
Kumppani ei ole vastuussa tunteistamme, mutta hyvässä suhteessa on myös hyvä olla tilaa kohdata vaativiakin tunteita. Tunteiden käsittely ei edellytä jatkuvaa analysointia, mutta se kysyy uskallusta pysähtyä rehellisesti ja myötätuntoisesti niin itsen kuin toisenkin äärelle.
Toisen tunteita ei kumppani voi myöskään ratkaista. Tällä luennolla käydään läpi mm. defenssejä jotka usein estävät tunneyhteyden ja yhtälailla sitä, miten tunteiden laaja kirjo mahtuisi suhteeseen, ilman että se tarkoittaa jatkuvaa draamaa.

Osa 4

Parisuhde ja konfliktien käsittely

Konfliktit, eri mieltä oleminen ja ristivetoiset aiheet ovat nekin osa parisuhdetta, keskeistä on kuitenkin se MITEN pari yhdessä käsittelee eteen tulevia konflikteja. Se millaisen mallin olemme konfliktien käsittelystä (tai käsittelemättömyydestä) nähneet, vaikuttaa usein alitajuisesti siihen miten konfliktit koemme ja miten itse niissä tyypillisesti reagoimme. Olemmeko taipuvaisia vetäytymään, alistumaan, ohjaamaan tilannetta, syyttämään vain toista tai koitammeko itseasiassa välttää konflikteja kokonaan? Konflitkien äärellä koemme helposti olomme uhatuksi ja silloin myös herkemmin aiemmat haavamme aktivoituvat. Parhaimmillaan konfliktit ja kitka valjastuvat syvemmäksi ymmärryksesksi ja sitä kautta läheisyydeksi parin välillä.

Ilmoittaudu mukaan kurssille tästä

Kouluttajasi

Eevi Vuoristo on pariterapeutti, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja kouluttaja, joka pitää suosittua @inhimillinenitsetuntemus Instagram tiliä. Eevi sanoittaa vaikeita asioita helposti ymmärrettävästi ja inhimillisesti.

Eevi on kirjoittanut kolme kirjaa: Tunne itsesi parisuhteessa, Ymmärrä itseäsi, ymmärrä suhteitasi ja Ole itsellesi armollinen.

Eevi on kokenut verkkokurssien pitäjä, jonka koulutustyyli on samaan aikaan syvällinen että kevyt.

Tervetuloa mukaan kurssille syventämään parisuhdetaitoja

 

Ilmoittaudu mukaan nyt!

Usein kysytyt kysymykset

Olen mukana!

Palautetta kurssista

"Kaksi jaksoa Ymmärrystä parisuhteeseen -kurssia on jo puolison kanssa tallenteena läpi kahlattu, koska olimme estyneitä livenä osallistumaan. Koukutuimme tähän muotoon, koska tallennetta läpikäydessä voimme pysähtyä ”verekseltään” teemojen nostamien ajatusten äärelle.

Halusimme viestien tässä kohtaa matkaa kiittää Eeviä, jonka leppoisa ja lämpöä henkivä läsnäolo tuntuu näytön läpi ja teorioiden värittäminen esimerkein tekee asiasta helppotajuisen.

Tuntuu, että saamme rahoillemme vastinetta ja suhteellemme rakennuspalikoita. Lämmin kiitos! ❤️"